งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ” ยาไทย เด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี Herbs for All”
วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางสมุนไพรไทย ครั้งใหญ่แห่งปี ทั้งงานประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ การฝึกอบรมระยะสั้น การแสดง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้านสุขภาพ ชมสวนสมุนไพร ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด บริการด้านการแพทย์ แนะนำนวัตกรรมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร มากกว่า 300 ร้าน นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานรับฟรี สมุนไพร 200 ต้น/วัน หนังสือ 200 เล่ม/วัน

 • การประชุมวิชาการการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
 • นิทรรศการ “ยาไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ”
 • สวนสมุนไพร ไม้หายาก และไม้ที่ควรปลูกประจำบ้าน
 • ประกาศผล Herbs of the Year
 • การสาธิต ยาสำหรับเด็ก ยาบำรุงสุขภาพ ยาสำหรับสตรี
 • หมอพื้นบ้าน 4 ภาค ร้านยาโบราณ และตำรับยากลางบ้าน
 • สัมผัสนวด 4 ภาค 4 สไตล์
 • อบรมระยะสั้น มากกว่า 40 หลักสูตร
 • ตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทย จีน การแพทย์ทางเลือก
 • ชิม ข้าว พืชผักพื้นบ้านของไทย
 • สวนผักคนเมือง (City faem) ปลูกเองกินเอง ทำได้เลย

และเป้าหมายของการจัดงาน ในปีนี้ คือ เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโนยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่ เป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู็ทั้งในด้านเชิงระบบ และเชิงวิชาการ เป็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล กลุ่ม เครือข่าย (Individual Node Network : INN) และประการสุดท้ายคือ เป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไท สุขภาพไทย

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทร: 082-290-2208, 02-591-8567
เว็บไซต์ : http://www.natherbexpo.com/
facebook: http://www.facebook.com/herbexpo

Facebook comments:

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...