ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานฯไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานฯไทรทอง

ทุ่งดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามและเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ มีทุ่งดอกกระเจียวอยู่...